Codi de conducta

El Drupal Summer Barcelona permet la trobada de persones de tot el món que fan servir, desenvolupen, dissenyen i recolzen la plataforma Drupal. Molts participants del Drupal Summer Barcelona són principiants, avaluant tant la plataforma com la nostra comunitat.

El Codi de Conducta de Drupal (https://www.drupal.org/dcoc) defineix els nostres valors i ideals compartits. Aquest document expressa com esperem fer reals aquests ideals als nostres esdeveniments. El nostre objectiu és assegurar-nos de que tots els participants puguin compartir les seves idees de forma lliure i oberta, a un entorn amigable, segur i acollidor, que incentivi i inspiri el respecte mutu i la col•laboració.

VINE PEL SOFTWARE, QUEDAT PER LA COMUNITAT

El Drupal simplement no existiria sense la seva comunitat. Volem que tots els participants del Drupal Summer Barcelona tinguin una experiència extraordinària, tant dins com fora de les activitats i xerrades oficials. L’objectiu d’aquest document no és restringir la diversitat d’idees i expressió a la comunitat Drupal; al contrari, cerca cridar la atenció a potencials accions que podrien arribar a alienar a membres valuosos – i també possibles membres – de la comunitat.

SOM CONSIDERATS AMB ELS ALTRES

El Drupal Summer Barcelona és un esdeveniment internacional que atreu una gran diversitat de persones de diferents realitats ètniques, culturals i religioses. Entenem que la comunicació intercultural pot ser moltes vegades complicada, i estimulem a tots perquè considerin tant l’impacte de les seves accions vers altres amb diferents realitats i experiències, com les intencions honestes d’aquells que puguin inadvertidament haver ofès d’altres.

SOM ACOLLIDORS

Una de les grans fortaleses de la comunitat Drupal és la seva inclusió. Fer que tots els participants se sentin acollits i part del Drupal Summer Barcelona és una feina de tots, incloent participants i patrocinadors.

SOM RESPECTUOSOS

Patrocinadors, voluntaris, ponents, participants i altres s’han d’esforçar per tractar totes les persones amb dignitat i respecte, independentment de la seva cultura, religió, aparença física, minusvalidesa, ètnia, gènere o orientació sexual.

SOM COL·LABORADORS

Si succeeixen malentesos, estimulem a tots els involucrats a intentar resoldre la situació entre ells, sempre que sigui possible. Tots hauríem d’assumir la responsabilitat per les nostres paraules i accions, i escoltar la crítica presentada constructivament amb la ment oberta, cortesia i respecte.

QUAN NO ESTEM D’ACORD, CONSULTEM D’ALTRES

Si no és possible trobar una solució als problemes entre els involucrats, se’ls estimula a cercar el consell d’algú aliè que tingui la confiança de tots dos, o d’un voluntari de la comunitat, que pugui ajudar en la mediació.

Pots contactar amb els Voluntaris de Codi De Conducta del Drupal Summer Barcelona per ajudar a mitjançar o resoldre les incidències per e-mail, o cercant-los directament en persona durant l’esdeveniment.

Cristina Chumillas - cristina@drupal.cat
Rodrigo Aguilera - rodrigoaguileraparraga@gmail.com

QUAN HO NECESSITEM DEMANEM AJUDA

No tolerem assetjaments o abusos dels participant de l’esdeveniment de cap forma. Si et sents amenaçat(da) o assetjat(da) com a resultat d’una conducta intimidatòria, abusiva, discriminatòria, despectiva o degradant, si us plau notifica-ho immediatament a un membre de la organització. De la mateixa forma, indica-ho a la organització sempre que percebis que algú està sent subjecte d’aquest tipus de comportament.

L’equip del Drupal Summer Barcelona vol que tots se sentin segurs durant la realització de l’esdeveniment. Si és necessari, membres de la organització poden prendre les mesures oportunes que poden incloure, però no és troben limitades a: avisos individuals, expulsió del local del esdeveniment sense compensació i avisos a les autoritats locals i cossos de seguretat.

COMPARTIM TOTS EL MATEIX OBJECTIU

Gràcies per fer el Drupal Summer Barcelona increïble per tots!

Aquest Codi de Conducta del Drupal Summer Barcelona té llicència Creative Commons Attribution 3.3 Unported (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) i es troba disponible per ús i adaptació d’altres esdeveniments.