Criteris de selecció de les sessions

El llistat de sessions proposades el podeu trobar aquí. Els criteris de selecció es basen en els següents paràmetres:

Versió Drupal

Les sessions relacionades amb Drupal tindran més prioritat, especialment aquelles que tractin sobre Drupal 8. Si el tema de la sessió cobreix diferents versions de Drupal o si actualment el tema no existeix a Drupal 8, llavors la versió de Drupal no es tindrà en compte.

Diversitat

Es procurarà escollir una sessió de cada tema sense repetir temàtica. La temàtica general és la següent:

  • Development
  • Testing
  • Systems administration
  • Theming
  • Business
  • Contributions / Mentoring
  • Work methodologies / Team management
  • Site Building
  • Marketing
  • Other

Llengua

Es poden proposar sessions en anglès, castellà o català. La intenció és tenir un track en anglès.

Coneixements necessaris

De cada sessió es tindrà en compte si està dirigida a assistent amb un perfil i coneixements tècnics (programació, sistemes, etc.), o si està dirigida a qualsevol públic. S’intentarà equilibrar el nombre de sessions de cada tipus i en cada llengua, perquè qualsevol persona no tècnica sempre pugui assistir a sessions en la seva llengua.

També es tindrà en compte si la sessió requereix coneixements previs de Drupal, ja sigui a nivell de site building, theming, desenvolupament, etc. En general es prioritzaran les xerrades d’aquesta mena que siguin en anglès, deixant les sessions en castellà i català pels assistents que estan començant a descobrir Drupal.

Sessions per persona

Una persona pot presentar més d’una sessió sense que afecti la valoració de la sessió. En el cas que s’acceptin diverses sessions d’una mateixa persona, se li preguntarà si té temps per prepar-les totes. En cas afirmatiu, podrà impartir totes les sessions acceptades, en cas negatiu haurà de triar la sessió que vol impartir. Una persona podrà impartir com a màxim dues sessions.

Es valoraran positivament les sessions que compleixin amb la Guia per a ponents.

Votació de les sessions

Es compta amb un jurat format per persones amb gran experiència en l’organització d’esdeveniments Drupal, que han impartit sessions i/o tallers i que compten amb grans coneixements dels temes llistats a l’apartat “DIVERSITAT”.